กลับหน้าแรก
 
แถลงการณ์ 1: ปัญหาเกาะรัตนโกสินทร์
ศุกร์ 25 มกราคม 2556 เวลา 17:11 น

ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 4

            ในวันนี้ผมได้นัดหมายท่านผู้สื่อข่าวไปติดตามการหาเสียงของผมผู้สมัครรับ เลือกตั้งในตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับความกรุณา ผมขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ และวันนี้ขออนุญาตสรุปการดำเนินการดังนี้
            ผมได้ไปหาเสียงกับผู้ค้าขายบนทางเท้าและผู้สัญจรไปมาบริเวณคลองหลอดตาม แผนที่ที่แนบ (1) โดยได้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาของกรุงเทพมหานครในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งทางเท้าเต็มไปด้วยผู้ซื้อ เหม็นกลิ่นปัสสาวะ อุจจาระ มีผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะนอนอยู่ทั่วไป พร้อมทางออกดังนี้
            1. ปัญหาแผงค้าขาย ไม่ได้มาตรฐาน แลดูไม่สวยงาม แนวทางการแก้ไขก็คือการจัดระเบียบการเช่าใหม่ ในราคาถูก เช่น วันละ 50 บาท เพื่อนำเงินเข้ามาพัฒนาพื้นที่ให้เป็นระเบียบ และผู้ค้าก็จะได้มีความมั่นคงในการขาย และในระยะยาวพัฒนาให้เป็น Night Market ที่สมบูรณ์แบบ เป็นที่เชิดหน้าชูตาของกรุงเทพมหานคร  กทม. ควรสำรวจและจัดทำทะเบียนผู้ค้าเป็นระยะ ๆ ผู้ที่เลิกแล้วให้คัดออกและรับผู้ค้ารายใหม่โดยห้ามให้สิทธิเช่าช่วง
            2. ปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองหลอด เป็นปัญหาที่แก้ไขได้ไม่ยาก โดยการปล่อยน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาเป็นช่วง ๆ เป็นการแก้ไขเฉพาะหน้า และการบำบัดน้ำเสียก่อนการระบายเป็นการแก้ไขระยะยาว โดยผู้ระบายต้องเสียค่าใช้จ่ายเช่นในโครงการจัดสรรทั่วไป  แล้วทำบริเวณนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยมีเรือและกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมโดยเฉพาะ
            3. ปัญหาผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ หรือคนเร่ร่อน ซึ่งพบเห็นทั่วไป โดยในเรื่องนี้ กทม. ควรตระหนักว่าพลเมืองทุกคนมีสิทธิในการอยู่อาศัยที่เหมาะสม จะให้อยู่ในสภาพอุดจาดหรืออนาถไมได้ ดังนั้นจัดหาที่อยู่อาศัยที่ถูกสุขลักษณะโดยคิดค่าเช่าราคาถูก ปลอดภัยและไม่อุดจาดตา และพยายามคืนพวกเขาสู่สังคมปกติ สำหรับเด็กเร่ร่อน ผู้ขายบริการทางเพศ ผู้มีสติไม่สมประกอบ สมควรแยกรับการบำบัดพิเศษ
            4. ปัญหาทัศนอุดจาดในเกาะรัตนโกสินทร์ ขณะนี้ทางราชการกำลังจะทุบตึกศาลฎีกาเดิม ซึ่งเป็นสถาปัตจยกรรมแบบคณะราษฎร์เพื่อก่อสร้างใหม่ให้เป็นสถาปัตยกรรมไทย โดยในการนี้ แม้แต่อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็คงอาจเข้าข่ายในอนาคตด้วย  แต่ผมเห็นว่าสถาปัตยกรรมในลักษณะที่แตกต่างกัน แม้ขัดแย้งกันก็อยู่ร่วมกันได้ เช่น ในพระราชวังเครมลินก็มีสถาปัตยกรรมยุคบอลเชวิก เป็นต้น  อาคารที่ควรเวนคืนมาทุบทิ้ง น่าจะเป็นอาคารรัตนโกสินทร์สองอาคารใหญ่ที่สูงราว 30 ชั้น เพราะแม้สร้างขึ้นก่อนกฎหมายห้าม แต่ก็เป็นความแปลกแยกทางสถาปัตยกรรมและอาจมีปัญหาความมั่นคงของชาติ
            อนึ่ง ผมขออนุญาตเชิญท่านผู้สื่อข่าวทำข่าวการหาเสียงของผมในวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2556 ณ บริเวณสะพานลอยเชื่อมต่อระหว่างรถ BRT และรถไฟฟ้า BTS สาทร-นราธิวาส ในเวลา 07:00 น. ขอเรียนเชิญนะครับ โดยผมจะชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการก่อสร้างรถไฟฟ้าส่วนเพิ่มเติม และการแปลงรถ BRT ให้เป็น BTS หรือ Light Rail หากผมได้รับเลือกเป็นผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานครต่อไป
            ติดต่อคุณอัจฉรา 08.6628.2817 นะครับ


คลองหลอดน้ำเน่าเหม็น รวมทั้งกลิ่นปัสสาวะ อุจจาระ รวมทั้งแผงขายของมากมาย ควรแก้ไขได้ไม่ยาก แต่ไม่ได้รับการแก้ไข

 อาคารศาลฎีกาที่จะรื้อ แต่ที่วังเครมลิน กรุงมอสโก ก็มีสถาปัตยกรรมเก่าและสถาปัตยกรรมบอลเชวิก อยู่ร่วมกันอย่างแปลกแยกได้โดยไม่ต้องรื้อ


อาคารชุดรัตนโกสินทร์ (2 แท่ง) ที่สูงราว 30 ชั้น หากพิจารณาเป็นทัศนอุดจาด ก็ควรเวนคืนมารื้อ แต่น่าเสียดายเงินเหมือนกัน

ติดต่อ ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้สมัครหมายเลข 4 ได้ที่ คุณอัจฉรา 08.6628.2817 อีเมล์: sopon@trebs.ac.th  thaiappraisal@gmail.com  เว็บไซต์หาเสียงที่ www.sopon4.housingyellow.com Facebook: www.facebook.com/dr.sopon4  Twitter: www.twitter.com/Pornchokchai