กลับหน้าแรก
 
แถลงการณ์ 12: การพัฒนาชุมชนแออัดและที่ดินใจกลางเมือง
จันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556

ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 4

            การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การใช้ทิ่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สุขต่อประชาชนในมหานครและแก่ประเทศชาติโดยรวม เราต้องพัฒนาที่ดินเพื่อส่วนรวมเชิงรุก ไม่ใช่ปล่อยให้ชุมชนแออัดอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้น แค่พัฒนา ปรับปรุงต้วบ้านและชุมชนเป็นสำคัญ โดยไม่นำพาต่อการพัฒนาเมืองโดยรวม
            ตอนที่ผมซึ่งเป็นคนแรกที่ค้นพบสลัม 1,020 แห่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (กทป.) เมื่อปี 2528 นั้น ไทยรัฐลงหน้าหนึ่งเลย เพราะผู้คนตกใจที่ทำไมมีสลัมมากมายโดยที่ทางการไม่เคยสำรวจพบมาก่อน แต่ความจริง นั่นเป็นเพียง 27% ของบ้านทั้งหมดใน กทป. ณ เวลานั้น เมื่อย้อนกลับไปเมื่อปี 2501 เฉพาะในกรุงเทพฯ มีบ้านที่ต่ำกว่ามาตรฐาน (สมควรรื้อทิ้ง) หรืออนุมานว่าเป็นสลัมอยู่ถึง 43% ของบ้านทั้งหมดด้วยซ้ำ และ ณ ปี 2543 สลัมเหลือเพียง 5.8% ใน กทป. (191,090 หน่วย <5> จากที่อยู่อาศัย 3,292,442 หน่วยทั่ว กทป.) และ ณ ปี 2548 สัดส่วนของสลัมต่อที่อยู่อาศัยทั้งหมดใน กทป. ก็คงลดน้อยไปกว่านี้อีกเนื่องจากการรื้อถอนสวนทางกับการเพิ่มขึ้นของบ้านจัดสรร และอาคารชุดทั้งหลาย
            ความจริงแล้วผมค้นพบว่าสลัมใน กทป. ลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่ปี 2536 จนกระทั่งทางสหประชาชาติโดย ILO ได้เผยแพร่ให้เป็นกรณีศึกษาของโลกที่ประสบความสำเร็จในการลดปริมาณสลัมลงได้ แต่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นี้ได้รับการเผยแพร่เพียงน้อยนิดทั้งในระดับสากลและโดยเฉพาะในประเทศไทย เนื่องจากกระแสหลักก็คือการพยายามทำให้สังคมเชื่อว่าสลัมมีแต่จะเพิ่มขึ้น เพื่อที่ “นายหน้าค้าความจน” ที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย จะได้ใช้เป็นเครื่องมือหางบประมาณมาสร้างผลงาน มาหาเลี้ยงชีพส่วนตัว หรือมาโกงกินกันต่อไป


            กรณีตัวอย่างนี้เป็นกรณีที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่สร้างห้องชุดสำหรับชุมชนแออัดใจกลางเมือง เพื่อการพัฒนาในแนวตั้ง ซึ่งทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้เกิดการพัฒนาพื้นที่โดยรอบให้เกิดประโยชน์ แบบแผนการพัฒนานี้เป็นหนึ่งในการพัฒนาที่ควรนำมาเป็นแบบอย่างในพื้นที่อื่นต่อไป


            อีกกรณีหนึ่งที่ควรดำเนินการก็คือการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาเมือง ซึ่งใช้ในบริเวณถนนพระรามที่ 4 ที่ทำให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่ด้านหน้าเพื่อการพาณิชย์ และด้านหลังเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนทั่วไป และถือว่าประสบความสำเร็จด้วยดีพอสมควร แต่อย่างไรก็ตามก็เกิดปัญหาบ้างในกรณีของการจัดการชุมชนให้มีสภาพที่ดี ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มพูน

ติดต่อ ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้สมัครหมายเลข 4 ได้ที่ คุณอัจฉรา 08.6628.2817 อีเมล์: sopon@trebs.ac.th  thaiappraisal@gmail.com  เว็บไซต์หาเสียงที่ www.sopon4.housingyellow.com Facebook: www.facebook.com/dr.sopon4  Twitter: www.twitter.com/Pornchokchai