กลับหน้าแรก
 
แถลงการณ์ 20: นโยบายผู้ว่าฯ กทม. ต่อความหลากหลายทางเพศ
เสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556
ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 4

          หากผมได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ กทม. จะส่งเสริมผู้มีความหลากหลายทางเพศในฐานะประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนในการพัฒนาสังคมเช่นเดียวกับทั่วไป และให้การศึกษากับทุกภาคส่วนไม่ให้เกิดการดูถูก กดขี่ เหยียดหยาม เพราะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ไม่ต้องกลัวการเลียนแบบ
          เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ดร.โสภณ พรโชคชัย ได้รับเชิญจากเครือข่ายความหลากหลายทางเพศ ให้ไปฟังปัญหาของกลุ่มหลากหลายทางเพศ (กระเทย เกย์ ผู้หญิงข้ามเพศ ชายรักชาย เลสเบียน ทอม ดี้ หญิงรักหญิง เป็นต้น) ณ สำนักงานกลางนักเรียนคริสเตียน ถ.พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร และแสดงวิสัยทัศน์ต่อการตอบสนองความต้องการของบุคคลกลุ่มนี้ในฐานะผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.  ในการนี้ ผมขอขอบคุณทางเครือข่ายที่ให้เกียรติเชิญไปร่วมงานนี้ และเมื่อได้ฟังข้อเสนอแนะของทางเครือข่ายแล้ว ผมได้แสดงความเห็นที่จะช่วยในการช่วยเหลือกลุ่มหลากหลายทางเพศ
          ผมเข้าใจว่าปัญหาสำคัญประการหนึ่งของกลุ่มหลากหลายทางเพศก็คือการถูกดูถูก กดขี่ เหยียดหยาม ซึ่งแม้ผมเองเป็นชายรักหญิงเช่นคนส่วนใหญ่ แต่ก็เข้าใจปัญหานี้ เพราะเคยประสบปัญหานี้ในสมัยที่เป็นเด็ก ถูกดูถูกว่าเป็นคนจีนซึ่งเป็นคนส่วนน้อยในประเทศ โดยเรียกว่าพวก ?เจ๊ก? เป็นต้น จึงไม่ชอบการดูถูก กดขี่ เหยียดหยามเป็นอย่างยิ่ง ในสังคมที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาด้านจิตสำนึกมักมีปัญหา ชายกดขี่หญิง หญิงแม่สามีกดขี่หญิงลูกสะไภ้ หญิงทั่วไปอาจดูถูกผู้มีความหลากหลายทางเพศ เป็นต้น
          ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งว่าความหลายหลายทางเพศเป็นสิทธิอันชอบธรรมของประชาชนตราบเท่าที่ไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่น ดังนั้นสังคมจึงควรเปิดใจกว้าง นอกจากนี้ในอนาคตรัฐบาลยังควรผลักดันให้ได้รับการยอมรับให้มีการสมรสในหมู่ผู้มีความหลากหลายทางเพศด้วยเพราะเป็นสิทธิส่วนบุคคลขั้นพื้นฐาน ดังนั้นประชาชนทั่วไปจึงควรได้รับการศึกษาให้ไม่ไปแสดงอาการขบขัน ดูหมิ่น เหยียดหยาม โดยเฉพาะเมื่อพบบุคคลที่มีชื่อเป็นชาย แต่ร่างกายเป็นหญิง เป็นต้น 
          คุณพ่อคุณแม่ของเด็กที่มีแนวโน้มเป็นผู้หลากหลายทางเพศ ควรได้รับคำปรึกษาโดยใกล้ชิดจากนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพหรือนักจิตวิทยาเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง แม้แต่แพทย์ก็ควรต้องมีความเข้าใจปัญหาโรคทางเพศมากขึ้นเพราะ ?อวัยวะเพศ? ก็มีความหลากหลายด้วยเช่นกัน
          ในกรณีห้องน้ำ มีผู้เสนอให้มีห้องน้ำเฉพาะกลุ่มหลากหลายทางเพศ แต่คนกลุ่มนี้ก็มีความหลากหลายจึงอาจไม่สามารถสร้างห้องน้ำให้ทุกกลุ่ม แต่หากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งร่วมกันสร้างเป็นห้องน้ำตัวอย่างในสวนสาธารณะหรืออื่นใดได้ ก็อาจเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่ดี นอกจากนี้ผมยังมีข้อเสนอแนะให้ทำห้องน้ำ (ยกเว้นโถปัสสาวะที่ให้แยกต่างหาก) แบบไม่แยกเพศ เช่นห้องน้ำบนเครื่องบิน แต่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี และทุกเพศล้วนต้องได้รับการศึกษา สร้างนิสัย และสอดส่องให้ดูแลรักษาความสะอาดที่ดีเมื่อใช้แล้ว
          ในแง่ของการล่วงละเมิดทางเพศ เป็นที่เข้าใจว่า ไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็มีโอกาสถูกล่วงละเมิดทั้งนั้น การดูแลความปลอดภัยในชีวิต สวัสดิภาพและทรัพย์ที่เข้มงวด ต่อเนื่อง จริงจังแก่ประชาชนทุกฝ่าย จึงเป็นทางออกสำคัญในการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด ยิ่งกว่านั้น กทม. ควรจัดตั้งศูนย์บริการผู้มีความหลากหลายทางเพศโดยเฉพาะการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนกรณีถูกล่วงละเมิด รวมทั้งการให้บริการแก่ผู้ให้บริการทางเพศ แม้การขายบริการทางเพศจะนับเป็นอาชีพแรกของโลก และเป็นสิ่งที่หลายประเทศที่เจริญแล้ว (รวมทั้งไทยในอดีต) ที่ถือเป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายก็ตาม แต่หากสังคมใดมีผู้ให้บริการเช่นนี้มาก ๆ ก็อาจแสดงให้เห็นว่าสังคมกำลังป่วยไข้ในระดับหนึ่งเช่นกัน
          การส่งเสริมการแสดงออกของผู้มีความหลากหลายทางเพศนั้นเป็นสิ่งที่ควรดำเนินการทั้งนี้ตามความถนัดของแต่ละท่าน เช่น งานศิลปะ งานฝีมือ งานเต้นรำ ฯลฯ เพื่อเกียรติและศักดิ์ และพัฒนาการของกลุ่มเหล่านี้ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนในการสร้างสรรค์สังคมเช่นเดียวกับประชาชนกลุ่มอื่น ๆ สังคมไม่พึงเกรงว่าจะเป็นการส่งเสริมการเลียนแบบเพราะในความเป็นจริง ความหลากหลายทางเพศนั้นขึ้นอยู่กับบุคคลแต่ละคน ไม่ใช่เพราะสภาพแวดล้อม
          สวัสดิการแรงงานด้านหนึ่งที่พึงพิจารณาก็คือ ชายสามารถลาบวชได้ หญิงลาคลอดได้ ดังนั้นกลุ่มผู้ที่ไปผ่าตัดแปลงเพศก็ควรได้รับสิทธิพักผ่อนเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพเช่นกัน  สวัสดิการแรงงานอีกด้านหนึ่งก็คือ การไม่เลือกปฏิบัติในการให้ความก้าวหน้าในการทำงานโดยเฉพาะการแต่งตั้งโยกย้าย ซึ่งในกรณีนี้ผมเคยได้ให้ความเห็นแล้วว่าการแต่งตั้งควรให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมตามความสามารถ ไมใช่ตามเส้นสายหรืออื่นใด แม้ในบริษัทของผมเอง เราก็ไม่กีดกันผู้มีความหลากหลายทางเพศ และส่งเสริมการเติบโตของพนักงานตามความสามารถเป็นสำคัญ
          การส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมมีความสำคัญต่อการส่งเสริมผู้มีความหลากหลายทางเพศ เช่น ในสภาเยาวชน กทม. หรือคณะกรรมการสวัสดิการสังคม ในการได้มาซึ่งสมาชิกหรือคณะกรรมการเหล่านี้ ควรได้มาจากการเลือกตั้งของคนส่วนใหญ่ ไม่ใช่จากการสรรหา หรือการอาศัยแต่กลุ่ม ?ปิด? ต่าง ๆ ที่ตั้งกันขึ้นมาแบบหัวโขนและภายในกลุ่มหลายกลุ่มเองก็ไม่มีความเป็นประชาธิปไตย

ติดต่อ ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้สมัครหมายเลข 4 ได้ที่ คุณอัจฉรา 08.6628.2817 อีเมล์: sopon@trebs.ac.th  thaiappraisal@gmail.com  เว็บไซต์หาเสียงที่ www.sopon4.housingyellow.com Facebook: www.facebook.com/dr.sopon4  Twitter: www.twitter.com/Pornchokchai