กลับหน้าแรก
 
แถลงการณ์ 26: “รื้อแต่ไม่ไล่” แฟลตดินแดง
พุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556

ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 4

          แฟลตดินแดงเป็นกรณีศึกษาสำคัญหนึ่งที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ทั่วไปมักไม่กล่าวถึงเพราะเกรงจะเสียคะแนนเสียง แต่ ดร.โสภณ เห็นว่า ถ้าหวังดีต่อชาวบ้านในชุมชนแฟลตดินแดงจริง ต้องเสนอให้ “รื้อแต่ไม่ไล่”
          แฟลตดินแดงสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ.2508 ในสมัยที่ ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 4 ยังอาศัยอยู่บริเวณสวนผักข้างตลาดศรีดินแดง หลังแฟลต 3 ดินแดง ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ ดร.โสภณ แต่ขณะนี้อาคารทรุดโทรมเป็นอย่างมากแล้ว อันที่จริง การเคหะแห่งชาติเคยมีนโยบายที่จะรื้อและพัฒนาขึ้นใหม่มาตั้งแต่ พ.ศ.2530 แล้ว แต่ติดขัดที่ถูกประท้วง และ “ซื้อเวลา” ร่ำไป
          ผมเกรงว่าหากซื้อเวลานานไป หากเมื่อไหร่ที่แฟลตนี้พังทลายลงเพราะความเสื่อม จะทำให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก และเสียชื่อเสียงประเทศไทยอีกด้วย แม้จะซ่อมใหญ่ให้สามารถอยู่ต่อไปได้ ก็จะใช้เงินมหาศาลและไม่คุ้มค่าต่อทุกฝ่าย ผมจึงเสนอให้ “รื้อแต่ไม่ไล่” ดังนี้
          1. บริเวณแฟลต 1-8 ควรที่จะรื้อทิ้งสร้างใหม่ โดยรื้อที่ละชุดเช่น แฟลต 1-4 ก่อน และแฟลต 5-8 ในส่วนต่อมา
          2. ในระหว่างการรื้อและสร้างใหม่ ให้เช่าห้องเช่าให้กับประชาชนชาวแฟลตในบริเวณใกล้เคียง หรือเสนอให้เอกชนจัดสร้างแฟลตให้เช่าเพื่อการนี้โดยเฉพาะ
          3. การก่อสร้างใหม่ ควรสร้างสูงประมาณ 20-30 ชั้น เช่น แฟลตบริเวณคลองไผ่สิงโตที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์สร้างให้ชาวชุมชนแออัดไผ่สิงโต
          4. เมื่อสร้างใหม่แล้ว บางอาคารให้ชาวแฟลตเดิมอยู่อาศัย บางอาคารให้ผู้มีรายได้น้อย หรือผู้มีรายได้ปานกลางอื่นเข้าอยู่ เพื่อจัดระเบียบของเมือง และที่สำคัญ เว้นพื้นที่สีเขียวโดยรอบอาคารให้มากขึ้นเพื่อให้สามารถทำให้กรุงเทพมหานครเป็น Green City
          ความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาลได้เปลี่ยนจากการสร้างอาคารสงเคราะห์ 2 ชั้น เป็นแฟลต 5 ชั้น แฟลต 8 ชั้น แฟลต 12 ชั้น และแฟลต 26 ชั้น เช่นของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มาจนประสบความสำเร็จแล้ว ดังนั้นกรุงเทพมหานคร จึงควรร่วมมือกับการเคหะแห่งชาติและส่วนราชการอื่น ฟื้นฟู้เมืองให้ดีขึ้นโดยใช้กรณีศึกษาของแฟลตดินแดงเป็นตัวอย่าง 


ภาพที่ 3: อาคารชุดเพื่อชาวชุมชนแออัดพระรามที่ 4 โดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (ขวามือ) ส่วนอาคารซ้ายมือเป็นอาคารชุดราคาแพงที่เอกชนสร้างขึ้นเพื่อการจำหน่ายแก่ผู้มีรายได้สู

ติดต่อ ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้สมัครหมายเลข 4 ได้ที่ คุณอัจฉรา 08.6628.2817 อีเมล์: sopon@trebs.ac.th  thaiappraisal@gmail.com  เว็บไซต์หาเสียงที่ www.sopon4.housingyellow.com Facebook: www.facebook.com/dr.sopon4  Twitter: www.twitter.com/Pornchokchai