กลับหน้าแรก
 
มารู้จัก ดร.โสภณ พรโชคชัย จากหนังสือ อาชิวหนังสือ อาชิว: คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลด(PDF)

หรือ

หากท่านสั่งซื้อ: รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณะ
ประโยชน์ โดยมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย